تعیین تکلیف وضعیت ۲۰ معدن در استان سمنان

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از بررسی درخواستهای ۲۰ معدن استان در هفدهمین جلسه شورای معادن سمنان خبر داد و گفت: وضعیت فعالیت و حقوق دولتی این معادن تعیین تکلیف شد.

سمنان علی تشنه دل در هفدهمین جلسه شورای معادن استان که به ریاست استاندار سمنان برگزار شد با اعلام این خبر افزود: در این نشست درخصوص تعطیلی موقت، انتزاع معدن، انصراف از بهره برداری معدن ، محاسبه حقوق دولتی و سلب صلاحیت ۲۰ معدن استان تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه تصریح کرد: در این نشست پیرامون اختیارات تفویض شده به شورای معادن استان در زمینه مجوز برداشت تامین مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی در شعاع کمتر از ۲۵ کیلومتری معادن موجود بحث و تصمیم گیری شد و مقرر گردید در صورت وجود موردی ، موضوع در شورای معادن استان مطرح و درخصوص موافقت یا عدم موافقت تصمیم گیری شود.

دبیر شورای معادن استان ادامه داد: در این جلسه شورا همچنین درخصوص وضعیت فعالیت و حقوق دولتی معادن فعال در مناطق و حریم های خاص تعیین تکلیف و درخواست محاسبه حقوق دولتی برخی معادن بر اساس استخراج واقعی بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

تشنه دل اضافه کرد: در استان سمنان بیش از ۲.۵ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و حدود ۶۹۰ میلیون تن ذخیره قطعی معدنی وجود دارد و در حال حاضر با صدور بیش از ۶۲۰ فقره پروانه بهره برداری برای حدود ۴۲ نوع ماده معدنی ، ظرفیت استخراج سالیانه بالغ بر ۲۳ میلیون تن انواع مواد معدنی را دارا می باشد.


چاپ