جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹

هوشیاری خبرنگاران توطئه‌گران را ناامید می‌کند

محبوبه ناطق: جمعی از مدیران، دبیران و خبرنگاران روزنامه صمت با رئیس هیات عامل ایمیدرو دیدار کردند. در این نشست، مهدی کرباسیان به پرسش‌های خبرنگاران این رسانه پاسخ داد.

رئیس خانه معدن ایران

بخش معدن ایران را پررنگ‌تر ببینیم

از خروجی‌های کمی(رقومی) ارائه شده به وسیله بانک مرکزی و با اتکا به مهارت‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری و با یکپارچگی تصمیم‌گیری بر اساس نتایج باید بتوانیم در این شرایط حاد و بحرانی اقتصاد، بخش معدن را پررنگ‌تر ببینیم و درست تصمیم‌گیری کنیم.