روند تولید و صادرات فولاد در چین

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ تولید فولاد چین از یک میلیارد تن تجاوز کند؛ ولی به علت افزایش مصرف ظاهری حدود ۹۵۰ میلیون تن از این تولید، مصرف داخلی خود چین خواهد شد. بدین ترتیب صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۰ به محدوده اعداد سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۵۰ میلیون تن با تلرانس مثبت​/منفی ۵ میلیون تن باز می‌گردد و نسبت صادرات به تولید حدود ۵ درصد می‌شود که کمترین عدد از سال ۲۰۱۰ است.به گزارش روزگار معدن به نقل از چیلان، روند تولید، صادرات و مصرف فولاد چین در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صعودی بود به گونه‌ای که تولید از ۵۷۷.۱ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۷۳۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ ارتقا یافت. مصرف ظاهری هم با رشد روبه‌رو شده و از ۵۷۶.۳میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۶۹۱.۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید.

رشد صادرات نیز قابل توجه بوده و از ۲۳میلیون تن سال ۲۰۰۹ به یکباره به ۴۰.۵میلیون تن در سال ۲۰۱۰ رسید و سپس روند صادرات با شیب ملایم تر به ۴۶.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ و ۵۳.۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ رسید. بدین ترتیب نسبت صادرات به تولید هم در سال ۲۰۰۹ حدود ۴ درصد، سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۳ درصد، سال ۲۰۱۱ حدود ۶.۶درصد و ۲۰۱۲ حدود ۷.۳ درصد بوده است.

گفتنی است تولید فولاد چین در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب بالغ بر ۶۳۸.۷ میلیون تن و ۷۰۲ میلیون تن و مصرف ظاهری به ترتیب ۶۱۵.۲ میلیون تن و ۶۷۱.۶ میلیون تن بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چین در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ شاهد رشد تولید و صادرات بود به گونه‌ای که تولید فولاد آن از ۸۲۲ میلیون تن به ۸۲۲.۸ میلیون تن افزایش یافت. صادرات نیز در دوره مذکور افزایش داشته و از ۶۰.۱ میلیون تن به ۹۱.۳ میلیون تن رسید. در این بین مصرف ظاهری با افت همراه بوده و از ۷۷۶.۵ میلیون تن به ۷۴۶.۲ میلیون تن رسید. بدین ترتیب نسبت صادرات به تولید در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ افزایش داشت و درحالی که در سال ۲۰۱۳ حدود ۷.۳ درصد بود در سال ۲۰۱۴ به ۱۱.۱ درصد رسید.

با این حال در سال ۲۰۱۵ و همزمان با اعمال محدودیت‌ها برای کاهش ظرفیت مازاد فولاد چین تولید و صادرات نسبت به ۲سال قبل افت داشت اما دوباره روند تولید صعودی شده و در سال ۲۰۱۹ به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسید و در مقابل با تقویت بازار داخل، روند صادرات کاهشی شد. تولید فولاد چین در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷۹۸.۸ میلیون تن و صادرات آن ۱۱۰ میلیون تن بوده است. نسبت صادرات به تولید هم در سال مورد بررسی ۱۳.۸ درصد بود. مصرف ظاهری هم ۷۰۱.۸ میلیون تن گزارش شده است. چین در سال ۲۰۱۶ به تولید ۸۰۸.۴میلیون تن فولاد دست یافت و صادرات آن به ۱۰۶.۶ میلیون تن تنزل یافت. مصرف ظاهری هم در این سال به ۷۱۵.۲ میلیون تن صعود کرد. نسبت صادرات به تولید هم ۱۳.۲درصد شد. این کشور در سال ۲۰۱۷ تولید فولاد را به ۸۳۱.۷ میلیون تن افزایش داد و مصرف ظاهری آن ۷۷۲.۲ میلیون تن شد درحالی که صادراتش به ۷۳.۳ میلیون تن کاهش یافت. نسبت صادرات به تولید هم تنها به ۸.۸ درصد رسید. چین در سال ۲۰۱۸ اگرچه تولید را با ۱۱ درصد افزایش ناگهانی به ۹۲۲.۸ میلیون تن رساند اما صادراتش به ۶۶.۹ میلیون تن محدود شد. اما در این سال مصرف ظاهری فولاد این کشور همچنان صعودی و ۸۷۰.۱ میلیون تن بود. نسبت صادرات به تولید هم به ۷.۲ درصد رسید. چین دوباره در سال ۲۰۱۹ تولید را با ۸درصد افزایش به ۹۹۲.۹ میلیون تن رساند و میزان بیشتری از این تولید را در کشور مصرف کرد و مصرف ظاهری آن به ۹۴۶.۲ میلیون تن رسید. در سال ۲۰۱۹ صادرات این کشور ۶۲هزار تن گزارش شده و نسبت صادرات به تولید به تنها ۶.۲ درصد رسید.

انتهای پیام/


چاپ