بهره‌برداری از شرکت "فولاد گستر آتنا" ایلام با حضور معاون رئیس‌جمهوری

افزایش قیمت ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

بررسی وضعیت بازار ضایعات آلومینیومی در روز سوم مهر ماه امسال گویای آن است که ضایعات سفاله آلومینیوم خشک و رادیات آلومینیوم به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش قیمت را در یک هقته تجربه کردند.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، همان‌طور که در نمودار ۱ نشان می‌دهد، ضایعات سفاله آلومینیوم خشک بیشترین افزایش قیمت را در یک هفته تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه سوم مهر ماه، با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۲۶ هزار و ۲۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۶ هزار و ۵۷۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

ضایعات آلومینیوم ظرفی در روز پنج‌شنبه سوم مهر ماه، دومین ضایعاتی است که در یک هفته افزایش قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه سوم مهر ماه، با رشد ۰.۸ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۳۸ هزار و ۹۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۹ هزار و ۲۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین ضایعات سفاله آلومینیوم نرم نیز با قیمت ۲۱ هزار و ۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، رشد ۰.۸ درصدی را نسبت به روز قبل که قیمت آن ۲۰ هزار و ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

طبق نمودار ۱، ضایعات رادیات آلومینیوم در روز سوم مهر ماه امسال، بیشترین افت قیمت را طی یک هفته تجربه کرد. به این ترتیب که قیمت آن پنج‌شنبه سوم مهر ماه، نسبت به روز گذشته ۰.۲ درصد افت داشت و از ۳۰ هزار و ۳۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافت.

ضایعات پیستون در روز اول مهر ماه، دومین ضایعاتی است که در یک هفته افت قیمت را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه سوم مهر ماه، با افت ۰.۱ درصدی نسبت به روز گذشته، از ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۶ هزار و ۶۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین ضایعات پروفیل شاخه نیز با قیمت ۳۷ هزارو ۷۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، افت ۰.۱ درصدی را نسبت به روز قبل که قیمت آن ۳۷ هزار و ۸۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود، تجربه کرد.

nomudar1.png

 افزایش قیمت برخی ضایعات طی دو هفته گذشته

همان‌طور که در نمودار ۲ آمده است، ضایعات سفاله آلومینیوم نرم بیشترین افزایش قیمت را طی هفته اخیر تجربه کرد؛ به این ترتیب که قیمت این نوع ضایعات پنج‌شنبه سوم مهر ماه، با رشد ۲.۵ درصدی نسبت به هفته گذشته از ۲۰ هزار و ۴۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۲۱ هزار و ۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

همچنین در روز پنج‌شنبه سوم مهر ماه، قیمت ضایعات آلومینیوم خشک به عنوان دومین ضایعات نسبت به هفته گذشته ۲۷ شهریور ماه، ۱.۷ درصد رشد قیمت داشته و از ۳۱ هزار و ۳۶۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.

قیمت ضایعات پیستون نیز با رشد ۱.۲ درصد در روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور از ۳۶ هزار و ۲۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، به ۳۶ هزار و ۶۴۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در روز پنج‌شنبه سوم مهر رسیده و با این میزان رشد قیمت در رده سوم رشد هفتگی قرار گرفته است.

nemudar2.png

انتهای پیام/


چاپ