مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران خبر داد:

تولید نمک گیاهی ضدفشار خون

در چهار ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۶۵ هزار تن سولفات سدیم در این شرکت تولید شده که نسبت به برنامه تدوین شده شرکت شش درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران گفت: پروژه تولید نمک گیاهی ضدفشار خون در مجموعه شرکت در حال پیگیری است.

فرجی اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۶۵ هزار تن سولفات سدیم در این شرکت تولید شده که نسبت به برنامه تدوین شده شرکت شش درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد به ثبت رسیده است.

وی افزود: ۲۸ هزار تن تولید نمک در این شرکت انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه و برنامه شرکت کاهش صورت گرفته و علت این کاهش بارندگی های مطلوب سال گذشته و ابتدای سال جاری بود که به دلیل آبگرفتگی دریاچه حوض سلطان و دریاچه نمک کاشان برداشت نمک کاهش یافت اما در مجموع، عملکرد شرکت طبق برنامه انجام می شود. فرجی با بیان اینکه ۸۷ درصد کل نیاز کشور به سولفات سدیم از طریق شرکت معدنی املاح ایران تامین می شود، افزود: نیاز کشور ۲۱۰ هزار تن است که طی دو سال آینده به بیش از ۳۰۰ هزار تن می رسد به همین دلیل باید اقدامات توسعه ای جهت تامین این نیاز انجام شود.


چاپ