رشد مجدد نرخ محصولات فولادی CIS + جدول

اخبار

تازه ترین قیمت های محصولات فولاد صادراتی مناطق مختلف دنیا، حکایت از رشد مجدد نرخ انواع مختلف این محصولات در منطقه ی CIS دارد.

 شاخص قیمتی بیلت این منطقه با رشدی ۲.۲۸ درصدی ۴۰۴ دلار می باشد.

 اسلب هم با رشد چشمگیر ۶.۲۱ درصدی ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار قیمت خورده است.

 میلگرد اگرچه با کمترین میزان رشد به اندازه ی ۰.۵۸ درصد کم رنگ ترین سبز جدول بوده اما قیمت آن به حد ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلاری رسیده است.

fooladjadcis.jpg

 ورق های گرم و سرد این منطقه هم با افزایش قابل توجه ۶.۸ و ۸.۶ درصدی به ترتیب ۴۶۰ تا ۴۸۰ و ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار ارزش گذاری شده اند./معدن ۲۴

 

چاپ