تولیدکنندگان فولاد ملزم به ثبت مواد اولیه و محصولات فولادی عرضه داخلی و صادراتی خود شدند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تولیدکنندگان فولاد ملزم به ثبت موجودی مواد اولیه و محصولات فولادی عرضه داخلی و صادراتی خود شدند.

محمدرضا علمدار یزدی افزود: بر اساس تصمیمات کمیته فولاد کارگروه تنظیم بازار کشور، «نظارت مستمر بر موجودی انبار واحدهای بالا دستی و پایین دستی فولاد از طریق الزام به ثبت موجودی مواد اولیه و محصولات تولیدی در سامانه جامع انبار ها» در دستور کار سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها قرار می گیرد.

محمدرضا علمدار یزدی تاکید کرد: کلیه واحدهای تولیدی فولاد استان ملزم به ثبت نام در سامانه جامع انبارها به آدرس nwms.ir و اعلام موجودی می باشند و مشمولین این اطلاعیه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار ۱۷ شهریور مراجعه فرمایند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، عدم ثبت نام در سامانه جامع انبارها تخلف احتکار منظور گردیده و برخورد قانونی لازم بعمل می آید.


چاپ