قائم مقام مدیر عاملی بورس کالای ایران عنوان کرد:

عدم موافقت با عرضه خریداران ورق در بورس کالا را اعلام کرده ایم

جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار روز گذشته با حضور مسئولین و نمایندگان وزارت خانه های عضو، سازمان های دولتی، مجلس و دبیر سندیکای لوله و پروفیل محصولات فولادی برگزار شد.

در این جلسه خریداران ورق و اسلب مکلف به عرضه در بورس کالا شدند که بنا شد روال اجرایی آن و اینکه به چه میزان و چه شکل باشد توسط سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود. سندیکا معتقد است وزارت صمت بدون مشورت با انجمن و سندیکای تخصصی لوله و پروفیل فولادی در حال تصمیم سازی برای یک اقدام اشتباه است و عرضه محصول نهایی در بورس کالا را کاری اشتباه و هزینه بر و بدون نتیجه می داند. محصولات خرده فروشی نباید در این شرایط قرار گیرند. این یک هشدار است که عواقب جدی برای محصولات نهایی این بخش خواهد داشت و خواهان این موضوع هستند که از این تصمیم نادرست صرف نظر شود.

این صحبتها از جانب سندیکا بیان شده و از سمت بورس کالا نیز پیگیر نظرات شدیم.

مجید عشقی، قائم مقام مدیر عاملی بورس کالای ایران در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: ما هم با سندیکای لوله و پروفیل هم عقیده هستیم و به طور کلی بورس را جای کالای نهایی نمی دانیم با توجه به اینکه در این شرایط عرضه کننده ها هم متعدد هستند جایی در بورس ندارد.

وی در ادامه عنوان کرد: ما هنوز این موضوع را در دستور کار نداریم و عدم موافقت خود را نیز اعلام کرده ایم و بناست این موضوع مجددا بررسی شود.

عشقی در ادامه عنوان کرد: دلیل این اصرارها از جانب وزارت صنعت را نمی دانیم اما تا جایی که بتوانیم سعی می کنیم این دستور اجرایی نشود.


چاپ