بازارهای جهانی فولاد در ثبات

گروه معدن: براساس گزارش هفتگی بازارهای فولاد، آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد هفته گذشته در چین ۱۰۴.۶۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد که نسبت به هفته قبل کمتر از ۲ دلار رشد داشت. البته آخر هفته قیمت در ثبات ماند. به گزارش «کالاخبر»، نگرانی‌ها در مورد عرضه برزیل ادامه دارد چرا که رتبه دوم مبتلایان به کرونا را در دنیا داراست.


در بازار صادرات ایران، قیمت سنگ‌آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد هفته گذشته بیش از ۶ دلار افت داشت و از ۶۷.۷ دلار به ۶۱.۴ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص ۶۱ درصد ایران نیز از ۶۵.۶ دلار به ۵۹.۳ دلار هر تن فوب رسید.

قراضه
در هفته‌ای که گذشت متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ در ترکیه تا ۱۰ دلار افت داشت و ۲۵۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر شد. انتظار می‌رود معاملات در همین محدوده ۲۵۰تا ۲۶۰دلار نهایی شوند چون عرضه و تقاضا در توازن نسبی است.

هفته گذشته قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ژاپن از ۲۴۸ دلار به ۲۲۹ دلار هر تن فوب کاهش یافت. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا ۱۶ دلار ارزان‌تر شده ۲۶۵دلار هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده بیش از ۱۰دلار افت داشته ۲۵۵ دلار هر لانگ تن ثبت شد.

بیلت
بیلت صادراتی سی‌ای‌اس هفته گذشته را در متوسط قیمت ۳۶۸ دلار هر تن فوب بدون تغییر به پایان برد. تقاضا در آسیا کاهش داشت و پیشنهاد برخی عرضه کننده‌ها از ۳۸۰ دلار یک هفته قبل به ۳۶۵ دلار هر تن فوب هم رسیده بود.

در ترکیه هم بازار بیلت نزولی بود چرا که بازار قراضه آن روندی منفی در پیش گرفته است. بیلت داخلی ۵ دلار ارزان‌تر شده و ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. پیشنهاد‌های وارداتی نیز ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار هر تن سی‌‌اف‌‌آر شنیده شد که تا ۱۰ دلار افت داشت.

هفته گذشته در بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا قیمت ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر و بدون تغییر ماند. چینی‌ها در کمتر از ۳۹۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر درخواست خرید می‌دادند و پایان هفته هم به دلیل تعطیلات رسمی در بازار نبودند.

مقاطع
میلگرد صادراتی سی‌ای‌اس از ۴۱۰ تا ۴۲۵دلار به ۴۰۰ تا ۴۱۵ دلار هر تن فوب رسید. بازار میلگرد ترکیه نیز فعالیت چندانی نداشت. قیمت پیشنهادی صادراتی از ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار به ۴۱۰تا ۴۱۵ دلار هر تن فوب رسید.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۱۰ دلار بهبود داشت و ۴۱۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد. در چین قیمت میلگرد صادراتی ۴۶۰ دلار هر تن فوب و بدون تغییر ماند.در بازار داخلی اروپا میلگرد ۱۵ یورو افت داشت و ۴۳۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز میلگرد در ۵۸۰ دلار هر شورت تن بدون تغییر باقی ماند.

ورق
ورق گرم صادراتی سی‌ای اس در هفته‌ای که گذشت در ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت. فعالیت بازار ورق ترکیه همچنان ضعیف بود و خریدارها تمایل به معامله در قیمت‌های فعلی ندارند. ورق گرم سی‌ای‌اس ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر ترکیه و بدون تغییر ماند. در بازار داخلی آن نیز ورق گرم ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن درب کارخانه بود.

متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز ۳دلار رشد داشت و ۴۴۵ دلار هر تن فوب شد. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا از ۴۴۰دلار به ۴۴۲ تا ۴۴۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر رسید.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم یک یورو ارزان شده و ۳۹۷ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در بازار امریکا نیز ورق گرم ۱۴ دلار افت داشت و ۴۸۳ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

انتهای پیام/


چاپ