بهای فولاد برزیل افزایشی شد

با توجه به تقویت تقاضا در بازار برزیل، بهای فولاد افزایشی شده است این در شرایطی است که شاهد تهدید از ناحیه همه گیری ویروس کرونا هستیم.

عامل اصلی این افزایش قیمت در بازار نه تنها تقویت تقاضای داخلی است بلکه بالا بودن هزینه تامین سنگ آهن یکی از موثرترین و کلیدی ترین عوامل در این صعود نرخ هاست.

در حال حاضر بسیاری از فولادسازان برزیل اعلام کرده اند که قیمت فولاد در محدوده ۸ تا ۱۱ درصد رشد می کند که این امر ممکن است یک سیگنال خوب برای بازار آن هم در بحران کرونا باشد./معدن نیوز


چاپ