طی ژانویه ۲۰۲۰ میلادی روی داد:

رشد تولید فولاد خام ایران بیش از ۲۰ برابر رشد تولید جهانی

انجمن جهانی فولاد خبر داد: رشد تولید فولاد خام ایران بیش از ۲۰ برابر رشد جهانی به ثبت رسید.

بر این اساس طی ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تولید فولاد خام ایران شاهد رشد ۴۶.۷ درصدی و تولید جهانی این محصول تنها ۲.۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش انجمن جهانی فولاد (World Steel Association) طی ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، ایران ۲ میلیون و ۸۹۵ هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته (یک میلیون و ۹۷۱ هزار تن) ۴۶.۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که این میزان رشد تولید بیش از ۲۰ برابر رشد تولید جهانی طی ژانویه ۲۰۲۰ میلادی است.
تولید ۶۴ کشور فولادساز جهان طی ژانویه تا امسال میلادی ۱۵۴ میلیون و ۴۳۶ هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد ۲.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این رقم در ژانویه سال گذشته ۱۵۱ میلیون و ۲۲۸ هزار تن ثبت شد.
طی ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب چین با تولید ۸۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تن، هند با ۹ میلیون و ۲۲۸ هزار تن، ژاپن با ۸ میلیون و ۲۲۴ هزار تن، امریکا با ۷ میلیون و ۷۰۷ هزار تن و روسیه با ۶ میلیون تن ۵ کشور برتر فولادساز جهان بودند.
منبع: ایمیدرو


چاپ