سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر تقی نبئی به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن ایران منصوب شد.

در بخشی از حکم دکتر اسماعیلی به دکتر نبئی عضو و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران آمده است:
"بدین وسیله تا صدور حکم و تعیین رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، جنابعالی به سمت سرپرست سازمان مذکور منصوب می‌گردید. امید است با اتکا به الطاف خداوند متعال و همکاری سایر اعضای شورای مرکزی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید."
دکتر تقی نبئی عضو و دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران بوده و از سال ۱۳۸۸ تا کنون رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین می‌باشد.


چاپ