مدیر برنامه‌ریزی سازمان ایمیدرو عنوان کرد:

برای تأمین سنگ‌آهن ذوب آهن، برنامه بلندمدت داریم

سمیه خلوصی مدیر برنامه‌ریزی سازمان ایمیدرو گفت: زنجیره تولید فولاد کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات فراوانی مواجه اما با تدوین طرح جامع فولاد و اتخاذ سیاست‌های مشخص در راستای توازن زنجیره تا حدودی مشکلات عدم توازن برطرف گردیده است.


وی افزود: طرح‌های فولاد بسیاری افتتاح شد یا در آستانه افتتاح قرار دارند اما ظرفیت معادن متناسب با آن‌ها رشد نکرد بدین دلیل عدم توازن را شاهد هستیم. وزارتخانه از طریق سیاست‌های محدودکننده صادرات با هدف تأمین پایدار مواد اولیه فولادی‌ها به دنبال ایجاد توازن بیشتر در کوتاه مدت است. لیکن از طریق توسعه گسترده فعالیت‌های اکتشافی توسط ایمیدرو و مشارکت بخش خصوصی به دنبال شناسایی ظرفیت‌های جدید معدنی می‌باشیم.
خلوصی بیان کرد: ذوب آهن اصفهان با وجود آنکه پایه‌گذار معادن بود، هم اکنون از معدن برخوردار نیست. متأسفانه زمانی که ذوب آهن واگذار شد با کل زنجیره تأمین مربوطه واگذار نگردید و معادن از آن جدا شدند و مشکلات امروزی ایجاد شد.
وی گفت: ایمیدرو از طریق معادن در اختیار مانند چاه گز و سنگان تا حدودی توانسته این مواد را برای ذوب آهن تأمین کند که البته همچنان نیازمند حمایت جدی است و وظیفه ما است که در این خصوص برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.

منبع: آتشکار


چاپ