طی ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۹ میلادی روی داد:

کاهش ۰.۹ درصدی تولید جهانی آلومینیوم

تولید جهانی آلومینیوم طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد کاهش ۰.۹ درصدی بود. این در حالی است که تولید جهانی آلومینا ۱.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش وب سایت متال ماینر Metal Miner تولید جهانی آلومینیوم طی ۱۰ ماه نخست امسال میلادی ۵۳ میلیون و ۴۰ هزار تن به ثبت رسید که حاکی از افت ۰.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین میزان تولید آلومینیوم در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار تن گزارش شده است. از این میزان ۳ میلیون و ۱۰ هزار تن مربوط به تولید آلومینیوم در چین است که نسبت به اکتبر ۲۰۱۸ میلادی (تولید ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تن) کاهش و نسبت به سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (تولید ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تن) افزایش نشان می‌دهد.
طی اکتبر ۲۰۱۹ میلادی مجموع تولید آلومینیوم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس GCC، ۴۹۴ هزار تن، امریکای شمالی ۳۱۶ هزار تن و اروپای غربی ۲۸۶ هزار تن گزارش شده است.

رشد ۱.۹ درصدی تولید آلومینا
تولید جهانی آلومینا از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۱۹ میلادی با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید. این رقم در ۱۰ ماه نخست سال گذشته میلادی ۱۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است.
طی اکتبر ۲۰۱۹ میلادی میزان تولید آلومینا در چین ۶ میلیون و ۸۰ هزار تن گزارش شده است. این میزان بیشتر از تولید سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (تولید ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تن) است در حالی که نسبت به اکتبر ۲۰۱۸ میلادی (تولید ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تن) با کاهش همراه بوده است.

منبع: ایمیدرو


چاپ