رشد ۱۴ درصدی اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معادن

میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معادن در هفت ماه امسال با رشد بیش از ۱۴ درصدی همراه شد. در همین حال صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معادن کشور نیز افزایش یافت.

بر اساس گزارش ۷ ماه ۹۸ معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صدور گواهی کشف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۲۸۹ فقره بود. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۲۸۲ فقره بود که حاکی از رشد ۲.۵ درصدی صدور گواهی کشف معادن است.
همچنین طی مدت مذکور، ۳۳۳ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۳۳۲ فقره پروانه بهره‌برداری)، ۳ دهم درصد افزایش یافت. افزون بر این، طی این مدت، ۵۰۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۵۹۳ فقره بود که حاکی از کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف است.
بر اساس این گزارش، میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی کشف طی ۷ ماهه امسال، ۴۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۳۲۳ میلیارد ریال)، ۵۳.۸ درصد رشد یافت.

افزایش ۱۴.۲ درصدی اشتغال
طی ۷ ماهه امسال، در بخش صدور پروانه بهره‌برداری، ۲ هزار و ۹۳۳ نفر اشتغال ایجاد شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲ هزار و ۵۶۸ نفر بود که نشان دهنده افزایش ۱۴.۲ درصدی میزان اشتغال در این بخش است.

افزایش ۹۷ درصدی وصول حقوق دولتی
افزون بر این، طی ۷ ماهه سال ۹۸، حدود ۸ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۷ (۴ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال)، حاکی از افزایش ۹۷ درصدی است.

منبع: ایمیدرو


چاپ