اثر کوتاه‌مدت کرونا

این روزها و در پی شیوع بیماری کرونا به‌طور کلی هم اقتصاد و هم صنایع گوناگون به شکل‌های مختلفی درگیر این موضوع شده‌اند.

بدون‌شک صنعت فولاد نیز از این امر مستثنا نیست، زیرا در چند روز گذشته به نوعی شاهد بوده‌ایم که بازارهای صادراتی پشت‌های درهای مرزی متوقف شده‌اند و در زمینه صادرات محدودیت‌های ایجاد شده است، اما باید یادآور شد که اثر شیوع کرونا در بازارهای صادراتی به صورت کوتاه‌مدت خواهد بود و شکی وجود ندارد که جامعه و بازار از این بیماری نیز عبور خواهد کرد.
از این‌رو باید در بلندمدت به‌‌ فکر تمهیدات صادراتی برای بازار فولاد کشور باشیم، چراکه کشش لازم برای بازار داخلی وجود ندارد و این بازارهای صادراتی هستند که این صنعت را از رکود خارج خواهند کرد.
از آنجا که بازارهای صادراتی در کوتاه‌مدت و به سادگی به‌دست نیامده‌اند نباید به سادگی آن را از دست بدهیم، از همین‌رو باید با تمام توان در حفظ این بازارها کوشا باشیم. اگر بازار صادراتی را از دست بدهیم در حقیقت برای رقبایی که درپی خروج ما از بازار هستند، فرصت ایجاد کرده‌ایم.
هرچند این روزها بیش از شیوع ویروس کرونا، بازارهای صادراتی متاثر از نوسان‌ قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی بوده‌اند که به نظر می‌رسد این بازار بیش از پیش نیازمند ساماندهی است.  
محمد حیدری - فعال حوزه فولاد


چاپ