قانون مشتری‌مداری

روزهای آخرین ماه سال را که ورق بزنید، در تقویم‌ها به روزی خواهید رسید که به نام «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده» به ثبت رسیده است؛

البته به بهانه چنین روزی، همایش‌هایی از سوی نهادی‌ ذی‌ربط برگزار می‌شود و لوح و تندیس‌هایی نیز به برخی شرکت‌ها در این زمینه اهدا می‌شود؛ اما این موضوع که در واقعیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده تا چه اندازه بعد عملی پیدا کرده و به یک فرهنگ عمومی در تمام زمینه‌ها تبدیل شده باشد، همچنان جای سوال دارد.
یکی از عواملی که در زمینه حقوق مصرف‌کننده باید پررنگ دیده شود، موضوع «کیفیت» است.
از آنجا که کشور ما در سال‌های مختلف با تحریم‌های مختلف درگیر بوده است، می‌طلبد در زمینه بی‌نیازی از واردات یا مراوده با کشورهای خارجی، همواره بر تولید داخلی و بومی‌سازی تاکید داشته باشد، البته تاکیدی که از سوی دست‌اندرکاران و مسئولان کشوری در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است؛ اما موضوع آن است که به دلیل موضوع کیفیت، کالاهای داخلی همچنان در رقابت با کالاهای خارجی یک گام عقب‌تر هستند و به راحتی قدرت رقابت‌پذیر با کالای خارجی را ندارد.
از این‌رو تولیدکنندگان باید موضوع کیفیت را در زمینه مشتری‌مداری یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار برای خود در نظر بگیرند. بنابراین شرکت‌ها باید توجه به کیفیت کالاها را در گام نخست در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و در گام بعدی آن را امری برای تبلیغ کالای خود، در نظر بگیرند.  
سارا اصغری - روزنامه‌نگار


چاپ