گام‌های پرتردید در احیای معادن کوچک

اردیبهشت امسال بود که به پیشنهاد خانه معدن ایران و کارگروه معادن اتاق بازرگانی، احیای معادن کوچک و متوسط مطرح شد و مرداد ماه نخستین همایش احیای معادن نیز برگزار و قرار بر این شد با حمایت شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی، مشکلات معادن کوچک و متوسط غیرفعال بازبینی و این معادن دوباره راه‌اندازی شوند.

در این میان، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی وابسته به ایمیدرو، مجری این طرح شد و انجمن‌های معدنی نیز در کنار این حرکت اعلام آمادگی کردند. با این حال، شرکت‌های معدنی تاکنون به تشریح اقدام‌های خود در این زمینه نپرداخته و گزارشی در این‌باره رسانه‌ای نکرده‌اند. این در حالی است شرکت‌های بزرگ از ابتدا مدعی این امر بودند که وضعیت معادن کوچک و متوسط سال‌هاست مورد توجه شرکت‌شان قرار دارد. بخش خصوصی نیز با وجود اعلام آمادگی‌های برای حمایت از این معادن در عمل گامی برنداشته است. شاید به این دلیل که همان ابتدای کار دولت و ایمیدرو در این عرصه ورود و تلاش کردند این حرکت شایسته را دولتی و همان کندی و بطئیت را به آن تزریق کنند و آن را در کارنامه خود به‌عنوان یک عملکرد درخشان نشان دهند. این نکته‌ای بود که پیش از شروع نهضت احیا، از سوی بخش خصوصی واقعی و کوچک مورد تردید قرار گرفته و در همان همایش احیای معادن کوچک و متوسط آن را شوآفی دیگر از بخش دولتی قلمداد کردند. با وجود شرایط خاص کشور، جایگاه بخش معدن به‌عنوان یک پیشران اقتصادی بیش از هر زمان دیگر برجسته شده و انتظار می‌رفت برای تحرک اقتصاد، به معادن کوچک و متوسط که مزیت ایجاد و توزیع مناسب اشتغال، رفاه و ثروت در بین عموم افراد جامعه و مناطق کمتربرخوردار و محروم را دارد، توجه بیشتری شود. آمار بخش معدن در جهان می‌گوید ۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط تشکیل هستند که به‌طور عمده در دست بخش خصوصی قرار داشته و ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید در بخش معدن را برعهده دارند. ایران نیز می‌تواند از این فرصت به نحو موثر و مطلوبی بهره بگیرد. هرچند از حق نباید گذشت که تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام شده، اما جلب اعتماد بخش خصوصی، ثروتی است که آسان به‌دست نمی‌آید.
محبوبه ناطق – سردبیر


چاپ