کاهش ۱۰۰ دلاری قیمت سرب

روند قیمتی سرب در بورس فلزات لندن طی یک ماه اخیر به گونه ای بوده که این فلز نقره ای رنگ ریزشی فراتر از ۱۰۰ دلار را پشت سر گذرانیده است.

در روز ۱۸م ماه قبل یعنی آگوست نرخ سرب ۱۹۶۴ دلاری بود که البته پس از آن با افزایش همراه و حتی به مرزهای ۲۰۰۰ دلاری نزدیک و در واقع ۱۹۹۴ دلار معامله می شد.

تناوب مثبت ومنفی اما با حاشیه ی نوسان کم قیمت سرب تا اوایل ماه سپتامبر هم ادامه داشت اما هرگز به قیمت ابتدایی خود در این بازه ی زمانی مورد بررسی نرسید.

از روز ابتدایی ماه جاری تا روز پنج شنبه ی هفته ی قبل نرخ این فلز بورسی با افتی قابل توجه به ۱۸۵۱ دلار کاهش یافت. اگرچه در این مدت هفده روزه سرب دو بار در ۷ و ۱۵ سپتامبر تلاش کرد که قیمت خورد را افزایش دهد اما این تلاش ها راه به جایی نبرد و در پایان هفته ی قبل به نسبت اول ماه با کاهشی شدید مواجه شده است.

بالاترین نرخ سرب در بازه ی یک ماهه ی مورد بررسی به ۱۹ آگوست با نرخ ۱۹۹۴ دلار و کف قیمتی آن هم به ۱۷ سپتامبر با نرخ ۱۸۵۱ دلاری مربوط می شود.

ریزش قیمتی سرب طی یک ماهه گذشته موجب شده که بهای این فلز بورسی ۱۱۳ دلار کاهش داشته باشد./معدن ۲۴


چاپ