قیمت سنگ آهن چین افزایش یافت

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با ۳.۱۵ دلار افزایش ۱۲۵.۲ دلار معامله شد.

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۳.۱۵ دلار افزایش ۱۲۵.۲ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با ۱.۳ دلار افزایش ۱۳۶.۰۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با ۲.۹۴ دلار افزایش ۵۰۸.۸۹ دلار معامله شد.

شمش روی با ۴۵.۵ دلار افزایش ۲۵۱۲ دلار قیمت خورد.

زغال‌سنگ با ۵ دلار افزایش ۱۲۱.۵ دلار معامله شد.


چاپ