تصاویر / نمایشگاه متافوند ۲۰۲۰ تبریز افتتاح شد

نمایشگاه متافوند ۲۰۲۰ تبریز با حضور تولیدکننده‌های داخلی و شرکت هایی از پنج کشور خارجی در نمایشگاه بین‌المللی تبریز ازامروز ۱۲ مرداد تا ۱۵ مرداد ۹۹ گشایش یافت.

metafomdd.jpg

metafomdd2.jpg

metafomdd3.jpg

metafomdd4.jpg

metafomdd5.jpg

metafomdd1.jpg


چاپ