تولید فولاد جهانی کاهش یافت

براساس آمارهای موقت انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی فولاد خام برای سومین ماه متوالی در ماه May به جز چین، کاهش یافت.

این انجمن میزان تولید جهانی را ۱۴۸ میلیون و ۷۸ هزار تن تخمین زده است که نسبت به ماه May سال گذشته ۸.۷ درصد کاهش داشته است، در حالی که تولید چین با ۴.۲ درصد رشد سالانه به ۹۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تن رسیده است.

 افزایش تولید فولاد چین به سرمایه گذاری در فعالیت های عمومی و بخش های تولیدی که تحت اقدامات حمایتی و محرک دولت بهبود یافته، باز می گردد.

 در خارج از چین، تولید فولاد بیشتر کشورها به دلیل اقدامات قرنطینه و منع آمدوشد ناشی از کرونا ویروس کاهش یافته است.

 به این ترتیب تولید فولاد هند با ۳۹.۱ درصد کاهش به ۵.۷۷ میلیون تن رسیده است، درحالی که تولید ژاپن ۳۱.۸ درصد کاهش داشته و به ۵.۹۲ میلیون تن در ماه May رسید.

منبع: معدن نیوز


چاپ