راهکاری برای کنترل قیمت محصولات فولادی

هفته گذشته قیمت تیرآهن از روز شنبه برای سایزهای ۱۴ تا ۱۸، ۸۱۱۰۰ ریال شروع شد ولی تا چهارشنبه به ۸۱۷۶۷ ریال رسید.

هفته گذشته تغییرات قیمت شمش در بازار تیرآهن منعکس نشده بود ولی انتظار می رفت ابتدای هفته اخیر که عرضه تیرآهن شروع خواهد شد بازار این محصول روند صعودی بگیرد. اکنون به علت ضعف در مدیریت عرضه محصولات تیرذوب آهن در بورس فلزات با عطش بازار در جهت جذب این محصولات مواجه هستیم در حالی که می توان بازار این محصول را با مدیریت معقول عرضه، به خوبی تنظیم کرد. عرضه کننده این محصول و ناظر بازار روند را با مشکل مواجه کرده است همانطور که شاهد بودیم ابطال معاملات شنبه شرایط را برای صاحبان حواله های محصولات تیر ذوبی درجهت افزایش قیمت محصولات خود در روزهای پیش رو مهیا کرده است و نتیجه این شده است که تعداد محدودی از انبارداران تهران هم از شرایط نامساعد بازار استفاده کرده و موجبات افزایش قیمت را فراهم کنند. ادامه وضع فعلی، احتمال ورود تعزیرات و نهادهای نظارتی به این بازار و تشکیل پرونده های تعزیراتی برای عده ای از دوستان خورده فروش را افزایش می دهد.

طی سه ماه اخیر، ابطال معاملات فولادی با دو دلیل کلی انجام شده است، اولین مورد قیمت پایین وغیر متعارف خریداران در بورس و طرز فکر ایجاد رانت به مفهوم ایجاد فاصله قیمتی غیر واقعی بین بازار و بورس و یا سود غیر متعارف خریدار بوده است و مورد دیگر قیمت غیر متعارف و بالای خریداران در بورس و شائبه افزایش قیمت محصول در بازار و بیم تضییع حقوق مصرف کننده را شامل می شود با این حال معاملات سبد تیر آهن ذوبی در حالی ابطال شد که یکی از واقعی ترین معاملات در نوع خود بود.

به این معنی که با ثبت رکورد بالای ۷۵۰۰تومان فاصله قیمت بورس و بازار برای محصول تیر ۱۴ به حداقل ممکن رسید پس بحث ایجاد رانت منتفی است، اما از سوی دیگر اگر این ابطال به بهانه ترس از افزایش قیمت محصولات در بازار انجام شده باشد نگاهی به سه ماه موارد ابطال معاملات حاکی از آنست که پس از هر مرحله ابطال معاملات تیر شاهد اشتیاق بیشتر خریداران و ثبت عددی بیش از نرخ قبلی در عرضه های بعدی هستیم. به عبارتی اگر ابطال به بهانه حمایت از مصرف کننده هم باشد هیچ حاصلی جز افزایش قیمت رقابتی در عرضه های بعد و افزایش قیمت در بازار ندارد.

یک اصل اقتصادی همیشه فراموش می شود که کنترل قیمت محصولات فولادی فقط با افزایش وزنی و تعدادی عرضه ها میسر است نه ابطال معاملات، موضوعی که در رفتار دو هفته اخیر فولاد سازان مشاهده نمی شود. نمونه بارز آن کاهش عرضه شمش به یکبار در هفته و کاهش وزنی عرضه محصول شمش از ۱۳۰هزار تن در سه هفته قبل به ۳۰هزار تن در ابتدای این هفته است.

منبع: معدن نامه


چاپ