عوامل تاثیرگذار بر بازار داخلی فولاد

دو عامل محرک تاثیرگذار بنیادین بر بازار داخلی فولاد، آرامش فعالان بازار داخلی را برهم زده و عامل اصلی تحریک حوزه‌های گوناگون سمت عرضه از جمله حوزه نورد به‌شمار می‌رود.


یکی عامل داخلی و مربوط به نوسان‌های نرخ ارز و دیگری عامل خارجی و مربوط به افزایش پیوسته نرخ شمش در بازارهای آسیایی است.
التهاب بازار اسکناس ارز این روزها به شدت بازارهای کالایی را آزار می‌دهد و برای فعالان بازارهای کالایی التهاب‌زا و دردسرساز شده است؛ نرخ صادراتی شمش سی‌آی‌اس از پایین‌ترین نقطه خود با نرخ ۳۵۰ دلار/تن فوب شروع کرد و تا به مرز ۴۰۰ دلار نزدیک شده و نگاهش نیز به این نرخ است؛ برخی از کارشناسان بین‌المللی علت اصلی روند افزایشی بازار آسیایی شمش را کمبود قراضه آهن و ادامه روند افزایشی نرخ مواد اولیه برشمرده‌اند.  با فرض اینکه حتی اگر تاثیر روند نرخ جهانی شمش بر بازار داخلی را نادیده بگیریم، انکار آزاردهنده نوسان‌های نرخ دلار در کشور و تاثیر آن بر اذهان مردم و فعالان بازارهای کالایی، کمی مشکل یا دشوار دیده می‌شود.  درحال‌حاضر چشم‌ها و امیدها به بازوی توانای بانک مرکزی و عوامل نظارتی بازار ارز دوخته شده تا هر چه زودتر نسبت به بازگرداندن آرامش و برطرف کردن التهاب‌های این بازار، موفقیت‌های مشهودی را کسب کند.

محمد اصفهانی - کارشناس بازار فولاد


چاپ